P a l i s e t o

 Jakub Brdíčko
 stránky středoškolského učitele
„Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo.“
(Žalm 119, 89) 
Panna Maria Vladimirska

Koš

JAKUB BRDÍČKO

NADECHNOUT SE BÍLÉ

Příběh ztraceného kázání Tomáše Akvinského

Vyšlo k výročí 800 let od založení dominikánů.

V adventu roku 2016 vydalo nakladatelství FLÉTNA moji novelu, která líčí osudy jedné jediné Tomášovy myšlenky - že pravá blaženost se nachází jen v Bohu. V této tetralogii se čtenář nejprve ocitne ve středověké Paříži. Slovutnému Učiteli právě někdo ukradl rukopis kázání o blaženosti svatých. Ve druhé části nasloucháme důvěrné zpovědi dominikánského písaře, který je hluboce oddán Matce Boží. Třetí část se odehrává roku 2012 na katedře filozofie v Olomouci. Poněkud výstřední docent se tu pokouší získat tělo své krásné studentky. Poslední část je založena na deníkových zápiscích zkrachovalého podnikatele, jenž se rozhodl bilancovat svůj život v malé chatě nedaleko České Třebové. Zvídavý čtenář se jistě rád začte také do přílohy - tvoří ji přeložený text Akvinského kázání „Blažení, kteří bydlí ve tvém domě“.

Koš

UKÁZKA Z NOVELY NADECHNOUT SE BÍLÉ ZDE.
----------------------------------
Koš
Také si můžete přečíst moji povídku

TYTO ZDI

Tři obrazy ze života učitele
Vyšla k výročí 70 let od vzniku Gymnázia v Ústí nad Orlicí a pojednává o slavném řediteli Jaroslavu Truhličkovi.
Byla již publikována v almanachu k tomuto jubileu
(bohužel však s porušenými odstavci).

TEXT POVÍDKY „TYTO ZDI“ KE STAŽENÍ