Jakub Brdíčko
 stránky středoškolského učitele
„Věčně, Hospodine, stojí pevně v nebesích tvé slovo.“
(Žalm 119, 89) 
Panna Maria Vladimirska

MÁ SMYSL ZASVĚTIT SE PANNĚ MARII?

V roce 2014 jsem se rozhodl, že si vážně a hluboce odpovím na tuto katolickou otázku. Ku pomoci jsem si vzal vyhlášeného Učitele církve – svatého Tomáše Akvinského. Výsledkem byla studie, ve které jsem se pokusil z mnoha stran prověřit teologickou oprávněnost zasvěcení Panně Marii.
Podle Tomáše Akvinského se lze zasvětit pouze Bohu. Zasvěcení Matce Boží je tedy vlastně jen druhotným aspektem zasvěcení Ježíši Kristu. Klíčovým principem je jeho věta: „Zasvěcení Blahoslavené Panně nemá svůj cíl u ní, ale přechází na Boha, a to do té míry, nakolik v ní jako v Boží služebnici prokazujeme úctu Bohu.“ Kdo se zasvětí Panně Marii, prokáže tím úctu Božímu jednání v ní. Nezasvěcuje se jí však jako omezenému, byť nehřešícímu, tvoru. Vše, co je v Marii dobré, pochází od Boha.
Ale také platí opačná cesta: kdo se zasvětí Ježíši, nemůže se minout s Pannou Marií, a tím také s úctou k ní. Zasvěcení Panně Marii je vhodné zvláště proto, že ji lze podle svatého Tomáše mít před očima jako vzor všech ctností. Skrze ni se lidstvo také spojuje s Kristem. Její úloha v dějinách spásy je zcela mimořádná a dosud neskončila.
Pro název jsem použil Tomášova latinská slova, která zní v překladu: „V Božích služebnících prokazujeme úctu Bohu.“ Studii dávám volně k dispozici všem badatelům i lidem dobré vůle.
----------------------------------
Země hříšníků

JAKUB BRDÍČKO

ZEMĚ HŘÍŠNÍKŮ

Dobrodružná novela z časů Ježíše Krista

V příběhu dvou židovských sourozenců Jehudy a Mirjám, kteří žili jako nejbližší sousedé nazaretského tesaře Ježíše, se otevírají dvě odlišné cesty: následování Tóry se zbraní v ruce (Jehuda), nebo pokora chudých Izraele (Mirjám). Zatímco se Jehuda učí zabíjet Římany, jeho mladší sestra putuje po mnoha místech Svaté země, aby dostala od rabína Ježíše odpověď na důležitou otázku: Co má dělat židovská dívka, když se zamilovala do římského legionáře? Hlavním hrdinou je tu však samotná země, její krajina, vesnice, města, hory a pouště. Čtenář poznává vesnické prostředí Nazareta, pohoří Karmel, Samařsko, Kafarnaum, některá nová města (Caesarea Přímořská, Tiberias) i samotný Jeruzalém. Zároveň je konfrontován s množstvím zdejších konfliktních tradic, s jejich nesmiřitelnými rozpory (pýcha římských okupantů, nenávist k Samařanům). Z mnoha tehdejších sporů je vyzdvižena myšlenka svaté války proti nepřátelům Izraele, jež po Ježíšově smrti vedla k mohutným protiřímským povstáním. Ježíš však postupně vede své žáky k náročnější válce: k duchovnímu boji proti vlastním hříchům.

CELOU NOVELU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.
----------------------------------

JAKUB BRDÍČKO

NADECHNOUT SE BÍLÉ

Příběh ztraceného kázání Tomáše Akvinského

Vyšlo k výročí 800 let od založení dominikánů.

V adventu roku 2016 vydalo nakladatelství FLÉTNA moji novelu, která líčí osudy jedné jediné Tomášovy myšlenky - že pravá blaženost se nachází jen v Bohu. V této tetralogii se čtenář nejprve ocitne ve středověké Paříži. Slovutnému Učiteli právě někdo ukradl rukopis kázání o blaženosti svatých. Ve druhé části nasloucháme důvěrné zpovědi dominikánského písaře, který je hluboce oddán Matce Boží. Třetí část se odehrává roku 2012 na katedře filozofie v Olomouci. Poněkud výstřední docent se tu pokouší získat tělo své krásné studentky. Poslední část je založena na deníkových zápiscích zkrachovalého podnikatele, jenž se rozhodl bilancovat svůj život v malé chatě nedaleko České Třebové. Zvídavý čtenář se jistě rád začte také do přílohy - tvoří ji přeložený text Akvinského kázání „Blažení, kteří bydlí ve tvém domě“.

Koš

UKÁZKA Z NOVELY NADECHNOUT SE BÍLÉ ZDE.
----------------------------------
Také si můžete přečíst moji povídku

TYTO ZDI

Tři obrazy ze života učitele
Vyšla k výročí 70 let od vzniku Gymnázia v Ústí nad Orlicí a pojednává o slavném řediteli Jaroslavu Truhličkovi.
Byla již publikována v almanachu k tomuto jubileu
(bohužel však s porušenými odstavci).

TEXT POVÍDKY „TYTO ZDI“ KE STAŽENÍ